Home » Blog » Bài đăng thứ 3

Bài đăng thứ 3

A VPN is an essential component of IT security, whether you’re just starting a business or are already up and running. Most business interactions and transactions happen online and VPN

Xem nhanh

Về phía bên mua cần chuẩn bị:

  • Chứng minh nhân dân ( 02 bản phô tô công chứng – của vợ chồng nếu đã kết hôn)
  • Sổ hộ khẩu (02 bản phô tô công chứng – trường hợp vợ 1 hộ khẩu, chồng một hộ khẩu thì cần cả 2 bản hộ khẩu của vợ và chồng)
  • Đăng ký kết hôn (02 bản phô tô công chứng – Trường hợp còn độc thân xin thêm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi đăng ký thường trú)
  • Hợp đồng chuyển nhượng (02 bản công chứng – Thông thường phòng công chứng sẽ soạn thảo và chứng vào hợp đồng)

Phía bên bán cũng chuẩn bị những văn bản sau:

  • Chứng minh nhân dân ( 02 bản phô tô công chứng – của vợ chồng nếu đã kết hôn)
  • Sổ hộ khẩu (02 bản phô tô công chứng – trường hợp vợ 1 hộ khẩu, chồng một hộ khẩu thì cần cả 2 bản hộ khẩu của vợ và chồng)
  • Đăng ký kết hôn (02 bản phô tô công chứng – Trường hợp còn độc thân xin thêm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi đăng ký thường trú)
  • Sổ đỏ bản gốc ( 02 bản công chứng)
Đánh giá :
5/5
admin

admin

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

On Key

Related Posts

Bài đăng thứ 3

Về phía bên mua cần chuẩn bị: Chứng minh nhân dân ( 02 bản phô tô công chứng – của vợ chồng nếu đã kết